Запис Детальніше

Формування навчально-дослідницьких умінь учнів у процесі навчання елементів стохастики

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування навчально-дослідницьких умінь учнів у процесі навчання елементів стохастики
 
Creator Лиходєєва, Ганна Володимирівна
 
Subject формування умінь
навчально-дослідницькі уміння учнів
навчально-дослідницька діяльність учнів
структурні компоненти навчально-дослідницьких умінь учнів
методична система формування навчально-дослідницьких умінь учнів
the educational-research skills
the educational-research activities
the structural components of pupils’ educational-research skills
the methodical system of teaching pupils the elements of stochastik
the educational statistical research
372.851.92
 
Description Розкрито суть поняття "навчально-дослідницька діяльність учнів". Розвинуто структурні компоненти навчально-дослідницьких умінь. Визначено передумови та шляхи формування даних умінь в учнів у процесі навчання елементів стохастики. Запропоновано методичну систему формування навчально-дослідницьких умінь учнів за умов зазначеного навчання з використанням педагогічного програмного засобу GRAN1.
The problem forming of pupils’ educational-research skills of general educational establishments in the process of teaching the elements of stochastik is investigated in work. The concept of pupils’ educational-research activities is specified; the structural components of pupils’ educational-research activities gained further development. Conditions and ways of forming pupils’ educational-research skills in the process of teaching the elements of stochastik are determined. The methodical system of teaching pupils the elements of stochastik on the basis of statistical probabilities with the use of pedagogical program mean GRAN1, directed at forming the pupils’ educational- research skills is given here.
 
Publisher Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
 
Date 2011-12-16T14:41:03Z
2011-12-16T14:41:03Z
2009
 
Type Other
 
Identifier Формування навчально-дослідницьких умінь учнів у процесі навчання елементів стохастики: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Г.В. Лиходєєва; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/263
 
Language uk