Запис Детальніше

Сучасні вимоги та шляхи підвищення знань та вмінь з фізики майбутніх фахівців аграрно-технічної галузі

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Збаравська, Л. Ю.
 
Date 2011-12-27T23:31:17Z
2011-12-27T23:31:17Z
2011
 
Identifier Збаравська Л. Ю. Сучасні вимоги та шляхи підвищення знань та вмінь з фізики майбутніх фахівців аграрно-технічної галузі / Л. Ю. Збаравська // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.94-99.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/267
 
Description Zbaravskaya L. Yu. Modern requirements and ways of upgrading knowledges and abilities on
physics of future specialists of agrarian-technical industry.
У статті проаналізовані основні вимоги та шляхи підвищення якості знань та вмінь з
фізики майбутніх фахівців аграрно-технічної галузі.
В статье проанализированы основные требования и пути повышения качества знаний и
умений по физике будущих специалистов аграрно-технической отрасли.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject навчання фізики
знання
вміння
професійна спрямованість
обучение физике
знания
умения
профессиональная направленность
 
Title Сучасні вимоги та шляхи підвищення знань та вмінь з фізики майбутніх фахівців аграрно-технічної галузі
 
Type Article