Запис Детальніше

Поліструкрутна модель інформаційно-технологічної системи навчання майбутніх вчителів суспільно-гуманітарних предметів

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Карташова, Л. А.
 
Date 2011-12-27T23:36:28Z
2011-12-27T23:36:28Z
2011
 
Identifier Карташова Л. А. Поліструкрутна модель інформаційно-технологічної системи навчання майбутніх вчителів суспільно-гуманітарних предметів / Л. А. Карташова // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.99-105.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/268
 
Description Kartashova L. А. Multi-structural model of information technology systems applied to training
of teaching candidates in the humanities.
У статті викладено результати дослідження стану підготовленості вчителів суспільно-
гуманітарних предметів до використання інформаційних технологій у професійній діяльності,
наведено результати авторських точкових розвідок. З метою розв’язування суперечностей, які
посилюються з інформатизацією освіти, запропоновано модель інформаційно-технологічної
системи навчання.
В статье изложены результаты исследования состояния подготовленности учителей
общественно-гуманитарных предметов к использованию информационных технологий в
профессиональной деятельности, приведены результаты авторских точечных поисков. С целью
разрешения противоречий, которые усиливаются с информатизацией образования, предложена
модель информационно-технологической системы обучения.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject інформаційні технології
система
вчитель
навчання
професійна діяльність
учні
підготовка
информационные технологии
система
учитель
обучение
профессиональная деятельность
ученик
подготовка
 
Title Поліструкрутна модель інформаційно-технологічної системи навчання майбутніх вчителів суспільно-гуманітарних предметів
 
Type Article