Запис Детальніше

Формулювання цілей навчання для моніторингу навчальних досягнень

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Кириленко, О. І.
 
Date 2011-12-27T23:47:20Z
2011-12-27T23:47:20Z
2011
 
Identifier Кириленко О. І. Формулювання цілей навчання для моніторингу навчальних досягнень / О. І. Кириленко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.105-110.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/269
 
Description Kyrylenko E. І. Formulation of the teaching aims for the monitoring of educational
achievements.
У статті розглядаються класифікації цілей навчання, способи формулювання цілей
навчання для моніторингу навчальних досягнень. Подані приклади формулювання цілей навчальних
досягнень студентів з астрономії.
В статье рассматриваются классификации целей обучения, способы формулирования целей
обучения для мониторинга учебных достижений. Представлены примеры формулирования целей
учебных достижений студентов по астрономи.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject цілі навчання
класифікації цілей навчання
результати навчання
моніторинг навчальних досягнень
цели обучения
классификации целей обучения
результаты обучения
мониторинг учебных достижений
 
Title Формулювання цілей навчання для моніторингу навчальних досягнень
 
Type Article