Запис Детальніше

Акредитація – гарант високої якості освіти у вищих навчальних закладах Польщі

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Кічула, М. Я.
 
Date 2011-12-27T23:52:04Z
2011-12-27T23:52:04Z
2011
 
Identifier Кічула М. Я. Акредитація – гарант високої якості освіти у вищих навчальних закладах Польщі / М. Я. Кічула // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.110-114.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/270
 
Description Kichula M. Ya. Accreditation as a guarantor of high education quality in Poland’s higher
school.
У статті висвітлюється процес здійснення акредитації польських вищих навчальних
закладів, як спосіб покращення якості освіти. Аналізуються основні етапи, умови та можливості
здобуття акредитаційних рівнів освітніми закладами чи програмами.
В статье освещает процесс осуществления аккредитации польских высших учебных
заведений, как способ улучшения качества образования. Анализируются основные этапы, условия
и возможности получения аккредитационных уровней, образовательными заведениями или
программами.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject акредитація
акредитаційна комісія ПШБЯО
аккредитация
аккредитационная комиссия Понимания Школ Бизнеса в интересах Качества Образования
 
Title Акредитація – гарант високої якості освіти у вищих навчальних закладах Польщі
 
Type Article