Запис Детальніше

Військово-медична освіта в розвинутих державах світу

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Клішевич, Б. А.
Рум’янцев, Ю. В.
Гончаренко, І. Ф.
 
Date 2011-12-28T00:13:27Z
2011-12-28T00:13:27Z
2011
 
Identifier Клішевич Б. А. Військово-медична освіта в розвинутих державах світу / Б. А. Клішевич та ін.// Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.114-126.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/271
 
Description Klishevitch B. A., Rumyantsev Y. V., Goncharenko I. F. Military-medical education in developed
countries of the world.
У статті на основі аналізу літературних джерел та співпраці з військовими фахівцями
іноземних держав висвітлені організаційні підходи до побудови військової медичної освіти в
розвинутих державах світу (Європи і Америки) і зроблені акценти на кращі досягнення в цій
галузі, які доцільно було б впровадити в національній системі військово-медичної освіти.
В статье на основе анализа литературных источников и сотрудничества с военными
специалистами иностранных государств освещены организационные подходы к созданию военно-
медицинского образования в развитых странах мира (Европы и Америки) и сделаны акценты на
лучшие достижения в этой области, которые целесообразно было бы внедрить в национальной
системе военно-медицинского образования.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject військово-медична освіта і наука
військово-медичні кадри
військово- медичний клінічний центр
военно-медицинское образование и наука
военно-медицинские кадры
военно-медицинский клинический центр.
 
Title Військово-медична освіта в розвинутих державах світу
 
Type Article