Запис Детальніше

Наочні задачі і доведення в проесі навчання алгебрі і началам аналізу в школі

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Кузнецов, І. В.
 
Date 2011-12-28T00:20:20Z
2011-12-28T00:20:20Z
2011
 
Identifier Кузнецов І. В. Наочні задачі і доведення в проесі навчання алгебрі і началам аналізу в школі / І. В. Кузнецов // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.126-132.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/272
 
Description Kuznetsov I. V. Evident problems and proofs during training to algebra and bases of the
calculus.
Висвітлено можливості реалізації принципу наочності при операційно-дійовий компоненті
навчального процесу. Проводиться аналіз того як можна використати цей принцип при навчанні
методам розв’язання задач з математичного аналізу, при навчанні математичним доведенням.
Отражены возможности реализации принципа наглядности при операционно-действенной
компоненте учебного процесса. Проводится анализ того, как можно использовать этот принцип
при обучении решению задач математического анализа, при обучении математическим
доказательствам.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject принцип наочності
алгебра,
математичний аналіз
розв’язання задач
репрезентативний метод
принцип наглядности
алгебра
математический анализ
решение задач
репрезентативный метод
 
Title Наочні задачі і доведення в проесі навчання алгебрі і началам аналізу в школі
 
Type Article