Запис Детальніше

Конкурентноспроможність майбутніх вчителів як критерій їх професійної компетенції (теоретичний аналіз проблеми)

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Кушнірук, С. А.
 
Date 2011-12-28T00:29:37Z
2011-12-28T00:29:37Z
2011
 
Identifier Кушнірук С. А. Конкурентноспроможність майбутніх вчителів як критерій їх професійної компетенції (теоретичний аналіз проблеми) / С. А. Кушнірук // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.133-139.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/273
 
Description Kushniruk S. A. Competitive ability future teachers as criterion of their professional competence
(theoretical analysis of problem).
У статті розглянуто проблему визначення сутності конкурентоспроможності фахівця, її
функціональної структури та основного змісту структурних елементів.
В статье рассматривается проблема определения сущности конкурентоспособности
специалиста, ее функциональной структуры и основного содержания структурных элементов.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject конкурентоспроможність
фахівець
структура
компоненти
потреби
конкурентоспособность
специалист
структура
компоненты
потребности
 
Title Конкурентноспроможність майбутніх вчителів як критерій їх професійної компетенції (теоретичний аналіз проблеми)
 
Type Article