Запис Детальніше

Дизайн як фундаментальня загальноосвітня дисципліна та його місце у системі загальної освіти

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Лебедєв, Д. В.
 
Date 2011-12-28T00:37:13Z
2011-12-28T00:37:13Z
2011
 
Identifier Лебедєв Д. В. Дизайн як фундаментальня загальноосвітня дисципліна та його місце у системі загальної освіти / Д. В. Лебедєв // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.140-144.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/274
 
Description Lebedev D. V. Designed as a fundamental educational disciplines, and its place in the general
education system.
Матеріал статті присвячений історії та теорії упровадження дизайн освіти у школах
індустріально-розвинених країн У ній аналізується історичний досвід по організації викладання
дизайну, як складової частини загальноосвітньої підготовки у школах Англії та Японії.
Материал статьи посвящен анализу истории и теории внедрения дизайнерского
образования в школах индустриально развитых стран. В ней анализируется исторический опыт
по организации преподавания дизайна, как составляющей части общеобразовательной
подготовки в школах Англии и Японии.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject дизайн-освіта
проектна культура
дизайн у змісті трудової підготовки
проектна діяльність
дизайн-образование
проектная культура
дизайн в содержании трудовой подготовки
проектная деятельность
 
Title Дизайн як фундаментальня загальноосвітня дисципліна та його місце у системі загальної освіти
 
Type Article