Запис Детальніше

Особливості формування англомовної лексичної компетенції продуктивного усного мовлення у студентів магістрів економічних спеціальностей

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Липська, І. І.
Мединська, С. І.
 
Date 2011-12-28T00:51:43Z
2011-12-28T00:51:43Z
2011
 
Identifier Липська І. І., Мединська С. І. Особливості формування англомовної лексичної компетенції продуктивного усного мовлення у студентів магістрів економічних спеціальностей / І. І. Липська та ін. // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.144-148.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/275
 
Description Lypska I. I., Medynska S. I. The Peculiarities of Forming English Lexical Competence for Oral
Speech Skills Development of Master’s Students in Economics.
У статті розглянуто актуальне питання методики викладання іноземної мови в немовних
вищих навчальних закладах – проблема навчання економістів-магістрів професійно спрямованого
усного спілкування. Зазначено типові ситуації ділового спілкування на заняттях з іноземної мови.
Розглянуто психологічні труднощі при формуванні усномовленнєвої компетенції у студентів-
економістів останнього року навчання.
В статье рассмотрены проблемы обучения экономистов-магистров профессионально
направленному устному общению. Определены типичные ситуации делового общения на занятиях
иностранного языка, рассмотрены психологические трудности при формировании устноречевой
компетенции у студентов-экономистов последнего года обучения.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject ділове спілкування
психологічні труднощі
економісти-магістри
деловое общение
формування усномовленнєвої компетенції.
психологические трудности
экономисты-магистры
формирование устноречевой компетенции
 
Title Особливості формування англомовної лексичної компетенції продуктивного усного мовлення у студентів магістрів економічних спеціальностей
 
Type Article