Запис Детальніше

Нові педагогічні технології навчання

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Макаренко, А. І.
Резніченко, А. В.
 
Date 2011-12-28T01:45:39Z
2011-12-28T01:45:39Z
2011
 
Identifier Макаренко А. І. Нові педагогічні технології навчання / А. І. Макаренко та ін. // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.149-153.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/276
 
Description Makarenko A. I., Reznichenko А. V. New educational technology training.
У статті розкривається суть сучасних технології навчання, орієнтованих на особистість
школяра з метою створення умов для його самовираження і саморозвитку. Наводяться
класифікації педагогічних технологій та їх коротка характеристика.
В статье раскрывается суть современных технологий обучения, ориентированных на
личность школьника с целью создания условий для его самовыражения и саморазвития.
Приводятся классификации педагогических технологий и их краткая характеристика.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject технології навчання
дидактичні принципи
інформаційні технології навчання
технологии обучения
дидактические принципы
информационные технологии обучения
 
Title Нові педагогічні технології навчання
 
Type Article