Запис Детальніше

Принципи організації моніторингу якості процесу навчання у загальноосвітніх закладах

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Макаренко, І. Є.
 
Date 2011-12-28T01:54:04Z
2011-12-28T01:54:04Z
2011
 
Identifier Макаренко І. Є. Принципи організації моніторингу якості процесу навчання у загальноосвітніх закладах / І. Є. Макаренко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.153-159.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/277
 
Description Makarenko I. Y. Principles of organization of monitoring the quality of learning process in
general education school.
У статті визначено сутність моніторингу якості процесу навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах, а також виокремлено та проаналізовано систему принципів його
організації.
В статье определена сущность мониторинга качества процесса обучения, а также
выделена и проанализирована система принципов его организации.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject педагогічний моніторинг
процес навчання
система принципів
педагогический мониторинг
процесс обучения
система принципов
 
Title Принципи організації моніторингу якості процесу навчання у загальноосвітніх закладах
 
Type Article