Запис Детальніше

Продуктивне управління виховною діяльністю в сучасній школі

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Матвієнко, О. В.
 
Date 2011-12-28T02:19:04Z
2011-12-28T02:19:04Z
2011
 
Identifier Матвієнко О. В. Продуктивне управління виховною діяльністю в сучасній школі / О. В. Матвієнко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.165-170.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/279
 
Description Matviyenko O. V. Productive management an educate activity is in modern school.
У статті аналізуються принципи, правила і підходи продуктивного управління виховною
діяльністю в сучасній школі.
В статье анализируются принципы, правила и подходы продуктивного управления
воспитательной работой в современной школе.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject вихована діяльність
показники вихованості
контроль
критерії успішності
продуктивне управління
воспитательная работа
показатели воспитанности
контроль
критерии успешности
результативное управление
 
Title Продуктивне управління виховною діяльністю в сучасній школі
 
Type Article