Запис Детальніше

Психолого-педагогічна компетентність майбутніх магістрів нафтогазового виробництва як показник якості їхньої підготовки

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Матвієнко, Ю. М.
 
Date 2011-12-28T02:24:45Z
2011-12-28T02:24:45Z
2011
 
Identifier Матвієнко Ю. М. Психолого-педагогічна компетентність майбутніх магістрів нафтогазового виробництва як показник якості їхньої підготовки / Ю. М. Матвієнко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.171-176.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/280
 
Description Matvienko Yu. N. Psychological and pedagogical competence future master’s degrees of oil and
gas production as index of quality of their preparation.
Автор стверджує, що майбутній магістр нафтогазового виробництва як викладач і
менеджер повинен досконало знати свою справу, застосовувати найбільш ефективні прийоми і
методи викладання спеціальності й управління людьми. Психолого-педагогічна компетентність,
на думку автора, займає ключове місце в ієрархії якостей магістра нафтогазового виробництва.
Специфіка її прояву у майбутніх магістрів демонструється у поєднанні з динамікою її
становлення.
Автор утверждает, что будущий магистр нефтегазового производства как преподаватель
и менеджер должен досконально знать своё дело, применять наиболее эффективные приемы и
методы преподавания специальности и управления людьми. Психолого-педагогическая
компетентность, по мнению автора, занимает ключевое место в иерархии качеств магистра
нефтегазового производства. Специфика ее проявления у будущих магистров демонстрируется в
соединении с динамикой ее становления.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject магістр нафтогазового виробництва
компетентністний підхід
компетентність
компетенція
психолого-педагогічна компетентність
етапи становлення психолого-педагогічної компетентності
магистр нефтегазового производства
компетентностный подход
компетентность
компетенция
психолого-педагогическая компетентность
этапы становления психолого-педагогической компетентности
 
Title Психолого-педагогічна компетентність майбутніх магістрів нафтогазового виробництва як показник якості їхньої підготовки
 
Type Article