Запис Детальніше

Основні методи та форми навчання в сучасній вищій школі

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Мельниченко, О. П.
 
Date 2011-12-28T02:29:18Z
2011-12-28T02:29:18Z
2011
 
Identifier Мельниченко О. П. Основні методи та форми навчання в сучасній вищій школі / О. П. Мельниченко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.176-180.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/281
 
Description Melnishenko E. Basic methods and forms of studies in modern high school.
У статті висвітлено методичні проблеми викладання у вищих навчальних закладах. Велика
увага приділена застосуванню різних форм та методів навчання в вищій школі. Відмічено основні
етапи організації сучасної лекції, семінарів, лабораторно-практичних робіт та особливості їх
ефективності.
В статье представлено методические проблемы преподавания в высших учебных
заведениях. Большое внимание уделено использованию различных форм и методов обучения в
высшей школе. Описаны основные этапы организации современной лекции, семинаров,
лабораторно-практических работ и особенности их эффективности.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject підвищення якості освіти
методика
лекція
лабораторно-практичне заняття
семінар
контроль знань
улучшение качества образования
методика
лекция
лабораторно- практическое занятие
семинар
контроль знаний
 
Title Основні методи та форми навчання в сучасній вищій школі
 
Type Article