Запис Детальніше

Підготовка майбутнього вчителя до формування творчої особистості учня

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Молодиченко, В. В.
 
Date 2012-01-03T22:41:01Z
2012-01-03T22:41:01Z
2011
 
Identifier Молодиченко В. В. Підготовка майбутнього вчителя до формування творчої особистості учня / В. В. Молодиченко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.185-189.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/283
 
Description Molodichenko V. V. Preparation of future teacher to forming of creative personality of student.
У статті розглядається поняття “творчої діяльності” та визначається роль професійної
діяльності учителя щодо розвитку творчих здібностей учнів, свідомої самоактуалізації та вмінь
самокерування пізнавальним процесом.
В статье рассматривается понятие “творческой деятельности” и определяется роль
профессиональной деятельности учителя относительно развития творческих способностей
учеников, сознательной самоактуализации и умений самоуправления познавательным процессом.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject майбутній вчитель
творча діяльність
особистість учня
творчі здібності
креативність
будущий учитель
творческая деятельность
личность ученика
творческие способности
креативность
 
Title Підготовка майбутнього вчителя до формування творчої особистості учня
 
Type Article