Запис Детальніше

Підготовка конкурентноздатного випускника магістратури в умовах сучасного університету

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Морзе, Н. В.
Кузьмінська, О. Г.
 
Date 2012-01-03T23:02:24Z
2012-01-03T23:02:24Z
2011
 
Identifier Морзе Н. В. Підготовка конкурентноздатного випускника магістратури в умовах сучасного університету / Н. В. Морзе та ін. // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.190-196.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/285
 
Description Morze N. V., Kuzminska O. G. Prepare a competitive Masters graduate in modern university.
У статті розглядаються питання ефективного використання інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) у процесі підготовки магістрів в умовах сучасного університету.
Наведено приклад створення електронного навчально-інформаційного відкритого середовища як
засобу реалізації соціального замовлення до системи освіти.
В статье рассматриваются вопросы эффективного использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе подготовки магистров в условиях современного
университета. Приведен пример создания электронной информационно-образовательной
открытой среды как средства реализации социального заказа к системе образования.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject інформаційно-освітнє середовище
відкриті ресурси
підготовка магістрів
інформаційно-комунікаційні технології
конкурентоздатний спеціаліст
информационно-образовательная среда
открытые ресурсы
подготовка магистром
информационно-телекомуникационные технологи
конкуретный специалист
 
Title Підготовка конкурентноздатного випускника магістратури в умовах сучасного університету
 
Type Article