Запис Детальніше

Міжнародна співпраця вищих навчальних закладів у сфері дистанційної освіти

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Мурасова, Г. Є.
 
Date 2012-01-03T23:20:47Z
2012-01-03T23:20:47Z
2011
 
Identifier Мурасова Г. Є. Міжнародна співпраця вищих навчальних закладів у сфері дистанційної освіти / Г. Є. Мурасова // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.196-200.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/286
 
Description Murasova A. E. International cooperation of higher educational establishments in the field of
distance education.
У статті розглядається питання міжнародного співробітництва освітніх закладів та
світових організацій для підвищення ефективності підготовки конкурентоспроможних фахівців,
що сприятиме євроінтеграції освітніх систем. Обґрунтовується доцільність такої співпраці в
сфері дистанційної освіти.
В статье рассматривается вопрос международного сотрудничества учебных заведений и
международных организаций с целью повышения ефективности подготовки
конкурентноспособных специалистов, что, в свою очередь, способствует евроинтеграции
образовательных систем. В статье обосновано целесообразность такого сотрудничества в
сфере дистанционного образования.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject дистанційне навчання
міжнародні освітні організації
міжнародна співпраця
євроінтеграція
дистанционное обучение
международные образовательные организации
международное сотрудничество
евроинтеграция
 
Title Міжнародна співпраця вищих навчальних закладів у сфері дистанційної освіти
 
Type Article