Запис Детальніше

Удосконалення системи адаптації людини до умов життєвого простору

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Немченко, Ю. В.
 
Date 2012-01-03T23:25:23Z
2012-01-03T23:25:23Z
2011
 
Identifier Немченко Ю. В. Удосконалення системи адаптації людини до умов життєвого простору / Ю. В. Немченко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.200-204.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/287
 
Description Nemchenko Yu. V. Improvement systems of adaptation of man to the terms of vital space.
У статті розглядаються проблеми функціонування системи адаптації молоді до загроз
життєвого середовища та шляхи її удосконалення.
В статье рассматриваются проблемы функционирования системы адаптации молодежи к
угрозам жизненной среды и пути ее усовершенствования.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject безпека
адаптація дитини
загрози середовища
освітній проект
освітній простір
діяльнісне навчання
комунікаційні технології в навчанні
безопасность
адаптация ребенка
угрозы среды
образовательный проект
образовательное пространство
коммуникационные технологии в учебе
 
Title Удосконалення системи адаптації людини до умов життєвого простору
 
Type Article