Запис Детальніше

Нова стратегія освіти України

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Ніколаєнко, С. М.
 
Date 2012-01-03T23:29:28Z
2012-01-03T23:29:28Z
2011
 
Identifier Ніколаєнко С. М. Нова стратегія освіти України / С. М. Ніколаєнко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.204-216.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/288
 
Description Nikolaenko S. New strategy of formation of Ukraine.
У статті ідеться про необхідність радикальної зміни ставлення держави до освіти,
запропоновано нову стратегію розвитку освіти і науки в Україні.
В статье идет речь о необходимости радикального изменения отношения государства к
образованию, предложена новая стратегия развития образования и науки в Украине.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject стратегія
освіта
методи навчання і виховання
молодь
педагог
стратегия
образование
методы обучения и воспитания
молодежь
педагог
 
Title Нова стратегія освіти України
 
Type Article