Запис Детальніше

Вплив мотиваційного фактору на якість знань старшокласників загальноосвітнього навчального закладу

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Ніцу, Ю. Г.
 
Date 2012-01-03T23:33:40Z
2012-01-03T23:33:40Z
2011
 
Identifier Ніцу Ю. Г. Вплив мотиваційного фактору на якість знань старшокласників загальноосвітнього навчального закладу / Ю. Г. Ніцу // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.217-222.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/289
 
Description Nitsu J. H. Motivational factor influence on the guality of knowledge of senior high school
students in general educational establishments.
Розглядається мотиваційна складова навчання, як така, що покладена в основу організації
профільного навчання в старшій школі, що забезпечує якісну підготовку старшокласників
загальноосвітніх навчальних закладів до реалізації особистих післяшкільних планів.
Рассматривается мотивационная составляющая обучения, как основополагающая при
организации профильности в старшей школе, что обеспечивает качественную подготовку
старшеклассников общеобразовательных учебных заведений к реализации личных после школьных
планов.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject мотиваційний фактор
якість знань
старшокласники
профільне навчання
мотивационный фактор
качество знаний
старшеклассники
профильное обучение
 
Title Вплив мотиваційного фактору на якість знань старшокласників загальноосвітнього навчального закладу
 
Type Article