Запис Детальніше

Теоретичні та методичні аспекти вивчення перерізів в школі

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Олефіренко, Т. О.
 
Date 2012-01-03T23:37:41Z
2012-01-03T23:37:41Z
2011
 
Identifier Олефіренко Т. О. Теоретичні та методичні аспекти вивчення перерізів в школі / Т. О. Олефіренко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.222-230.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/290
 
Description Olefirenko T. О. Theoretical studies and methods aspects school cross section.
Стаття присвячена підвищенню ефективності вивчення перерізів на уроках креслення
учнями 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Проаналізовані та виявлені характерні
помилки, що допускаються учнями під час виконання перерізів. Розглянуті окремі підходи, що
допомагають подальшому вдосконаленню методики навчання кресленню.
Статья посвящена повышению эффективности изучения сечений на уроках черчения
учениками 8-9 классов общеобразовательных учебных заведений. Проанализированы и выявлены
характерные ошибки, которые допускаются учениками во время выполнения сечений.
Рассмотренные отдельные подходы, которые помогают дальнейшему совершенствованию
методики обучения черчения.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject переріз
розріз
графічна підготовка
графічна діяльність
сечение
разрез
графическая подготовка
графическая деятельность
 
Title Теоретичні та методичні аспекти вивчення перерізів в школі
 
Type Article