Запис Детальніше

Професійна майстерність виклачада як умова ефективного дидактичного процесу в університеті

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Періг, І. М.
 
Date 2012-01-03T23:41:09Z
2012-01-03T23:41:09Z
2011
 
Identifier Періг І. М. Професійна майстерність виклачада як умова ефективного дидактичного процесу в університеті / І. М. Періг // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.230-235.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/291
 
Description Perig I. М. Professional skill as a teacher effective didactic process at the university.
У статті розглянуто явище педагогічної майстерності викладача вищої школи, його
особливості і структуру. Запропоновано анкету “Викладач очима студентів” як один із
діагностичних інструментаріїв вивчення рівня педагогічної майстерності.
В статье рассмотрено явление педагогического мастерства преподавателя высшей школы,
его особенности и структуру. Предложено анкету “Преподаватель глазами студентов” как
один из диагностических инструментариев изучения уровня педагогического мастерства.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject педагогічна майстерність
професійна компетентність
професіоналізм
педагогічні здібності
педагогическое мастерство
профессиональная компетентность
профессионализм
педагогические способности
 
Title Професійна майстерність виклачада як умова ефективного дидактичного процесу в університеті
 
Type Article