Запис Детальніше

Використання інтерактивних методів навчання в процесі формування професійних якостей майбутніх податкових інспекторів

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Поночовна-Рисак, Т. М.
 
Date 2012-01-03T23:58:47Z
2012-01-03T23:58:47Z
2011
 
Identifier Поночовна-Рисак Т. М. Використання інтерактивних методів навчання в процесі формування професійних якостей майбутніх податкових інспекторів / Т. М. Поночовна-Рисак // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.240-244.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/293
 
Description Ponochovna-Rysak T. M. The use of interactive methods of learning in the process of future tax
officers’ professional qualities formation.
У статті проаналізовано проблему інтерактивних методів навчання у процесі формування
професійних якостей майбутніх податкових інспекторів. Обґрунтовано місце і роль об’єкта та
суб’єкта у педагогічному проектуванні.
В статье проанализировано проблему интерактивных методов обучения в процессе
формирования профессиональных качеств будущих налоговых инспекторов. Обосновано место и
роль объекта и субъекта в педагогическом проектировании.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject інтерактивні методи
професійні якості
метод проектів
податковий інспектор
навчання у співпраці
интерактивные методы
профессиональные качества
метод проектов
обучение в сотрудничестве
налоговый инспектор
 
Title Використання інтерактивних методів навчання в процесі формування професійних якостей майбутніх податкових інспекторів
 
Type Article