Запис Детальніше

Методологічна складова в забезпеченні високої якості економічної освіти в університетах

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Радченко, В. В.
 
Date 2012-01-04T00:10:37Z
2012-01-04T00:10:37Z
2011
 
Identifier Радченко В. В. Методологічна складова в забезпеченні високої якості економічної освіти в університетах / В. В. Радченко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.249-254.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/295
 
Description Radchenko V. V. Methodological component in providing high-quality economic education in
universities.
У статті розглядається проблема якості економічної освіти в університетах України в
органічному зв’язку з розвитком економічної теорії. Підвищення якості економічної освіти в
умовах сучасної України передбачає подолання панування ідей ліберальної доктрини як в
економічній теорії, так і в самій освіті, обґрунтування моделі соціально-економічного розвитку, в
якій належним чином буде представлена регулююча роль держави.
В статье рассматривается проблема качества экономического образования в
университетах Украины в органической связи с развитием экономической теории. Повышение
качества экономического образования в условиях современной Украины предполагает
преодоление господства идей либеральной доктрины как в экономической теории, так и в самом
образовании, обоснования модели социально-экономического развития, в которой
соответствующим образом будет представлена регулирующая роль государства.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject якість економічної освіти
критерії якості освіти
методологічна складова якості економічної освіти
економічна наука
качество экономического образования
критерии качества экономического образования
методологическая составляющая качества экономического образования
экономическая наука
 
Title Методологічна складова в забезпеченні високої якості економічної освіти в університетах
 
Type Article