Запис Детальніше

Тенденції розвитку системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні у 50-60 рр. ХХ ст.

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Регейло, І. Ю.
 
Date 2012-01-04T00:16:52Z
2012-01-04T00:16:52Z
2011
 
Identifier Регейло І. Ю. Тенденції розвитку системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні у 50-60 рр. ХХ ст. / І. Ю. Регейло // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.254-262.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/296
 
Description Regejlo I. J. Trends of the scientific and scientifically-pedagogical personnel of higher
qualification preparation system development in Ukraine in 50-60s of the 20th century.
У статті висвітлено проблеми підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації у 50-60 рр. минулого століття в УРСР. Обгрунтовано основні тенденції розвитку
системи підготовки аспірантів та докторантів. Здійснено кількісно-якісний аналіз осіб з
науковими ступенями у ВНЗ та наукових установах.
Освещены проблемы подготовки научных и научно педагогических кадров в 1950-60-х годах
в УССР. Проанализированы тенденции, аказывающие влияние на подготовку научных и научно-
педагогических кадров в научно-исследовательских учреждениях и вузах УССР. Представлены
статистические данные о кадрах высшей квалификации
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject тенденції
наукові і науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації
аспірантура
науковий ступінь
вчене звання
кадры высшей квалификации
научно педагогические кадры
аттестация
аспирантура
научные специальности
 
Title Тенденції розвитку системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні у 50-60 рр. ХХ ст.
 
Type Article