Запис Детальніше

Соціальний моніторинг професійної підготовки випускників

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Роздобутько, О. М
Корольова, Ю. В.
 
Date 2012-01-04T00:22:42Z
2012-01-04T00:22:42Z
2011
 
Identifier Роздобутько О. М Соціальний моніторинг професійної підготовки випускників НПУ М. П. Драгоманова / О. М Роздобутько та ін. // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.262-268.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/297
 
Description Rozdobutko O. M., Koroleva U. V. Social monitoring of graduates vocational training of the
National Pedagogical University after M. P. Dragomanov.
У статті розглядаються основні принципи соціального моніторингу освітньої діяльності в
рамках концепції якості освіти. Виокремлено пріоритетні завдання соціального моніторингу в
навчальних закладах України. На основі вражень випускників НПУ імені М.П.Драгоманова,
отриманих врезультаті анкетування, продемонстровано якість професійної підготовки
студентів.
В статье рассматриваются основные принципы социального мониторинга
образовательной деятельности в рамках концепции качества образования. Акцентировано
внимание на приоритетные направления заданий социального мониторинга высших учебных
заведений Украины. На основе данных социологического анкетного опроса студентов
университета продемонстрировано качество профессиональной подготовки выпускников.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject соціальний моніторинг
мета
завдання соціального моніторингу
враження студентів від навчання
социальный мониторинг
цель
задания
социального мониторинга
впечатления студентов от учебы
 
Title Соціальний моніторинг професійної підготовки випускників
 
Type Article