Запис Детальніше

Використання синергетики в навчанні фізики

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Садовий, М. І.
 
Date 2012-01-04T00:27:31Z
2012-01-04T00:27:31Z
2011
 
Identifier Садовий М. І. Використання синергетики в навчанні фізики / М. І. Садовий // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.268-273.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/298
 
Description Sadovuy N. I. The use of synergetics is in studies of physics.
У статті розглянута актуальна тема використання синергетичного підходу до навчання
термодинамічних явищ та процесів у середніх на вищих навчальних закладах.
В статье рассмотрена актуальная тема использования синергического подхода к учебе
термодинамических явлений и процессов в средних и высших учебных заведениях.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject синергетика
термодинаміка
нерівноважні стани
навчання фізики
синергетика
термодинамика
неравновесные состояния
обучение физике
 
Title Використання синергетики в навчанні фізики
 
Type Article