Запис Детальніше

До проблеми формування професійної культури вокалістів

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Се Цзін
 
Date 2012-01-04T00:30:57Z
2012-01-04T00:30:57Z
2011
 
Identifier Се Цзін До проблеми формування професійної культури вокалістів / Се Цзін // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.274-278.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/299
 
Description Se Czin. To the problem of forming of professional culture of vocalists
Стаття присвячена розгляду ключових аспектів формування професійної культури
вокалістів. Розкрито сутність поняття “професійна культура” та підкреслено її органічний
зв’язок з системою культури особистості, яка по відношенню до професійної культури виступає
як метасистема. Визначено, що професійна культура вокаліста є комплексною характеристикою
рівня його професійної компетентності і виконавської майстерності, ставлення до вокального
мистецтва як сфери професійної діяльності і до себе як суб’єкта вокальної творчості.
Статья посвящена рассмотрению ключевых аспектов формирования профессиональной
культуры вокалистов. Раскрыта сущность понятия “профессиональная культура”; определено,
что профессиональная культура вокалиста является комплексной характеристикой уровня
профессиональной компетентности и исполнительского мастерства вокалиста, его отношения
к вокальному искусству как сфере профессиональной деятельности и к себе как субъекту
вокального творчества.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject професійна культура
професійна майстерність
компетентність
вокальне мистецтво
духовність
профессиональная культура
профессиональное мастерство
компетентность
вокальное искусство
духовность
 
Title До проблеми формування професійної культури вокалістів
 
Type Article