Запис Детальніше

Реалізація особистістно-орієнтованого підходу в процесі вивчення курсу “Декоративно-прикладна творчість” у вищому навчальному педагогічному закладі

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Сергієнко, О. В.
 
Date 2012-01-04T00:36:39Z
2012-01-04T00:36:39Z
2011
 
Identifier Сергієнко О. В. Реалізація особистістно-орієнтованого підходу в процесі вивчення курсу “Декоративно-прикладна творчість” у вищому навчальному педагогічному закладі / О. В. Сергієнко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.278-282.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/300
 
Description Sergienko O. V. Implementation of learner-oriented approach during the study course “Applied
Arts and Creativity” in higher education pedagogical institutions.
На сьогодні актуальним є визначення можливості реалізації особистісно-орієнтованого
підходу в процесі вивчення курсу “Декоративно-прикладна творчість” у вищому навчальному
педагогічному закладі” через визначення змісту, форм, методів і прийомів навчання, які здатні
реалізувати особистісно-орієнтований підхід. Особистісно-орієнтований підхід передбачає
співпрацю та співтворчість студента та викладача.
На сегодняшний день актуальным является определение возможности реализации
личностно ориентированного подхода в процессе изучения курса “Декоративно-прикладное
творчество” в высшем учебном педагогическом учреждении” через определение содержания,
форм, методов и приемов обучения, которые способны реализовать личностно ориентированный
подход. Личностно ориентированный подход предусматривает сотрудничество и сотворчество
студента и преподавателя.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject освіта
особистісно-орієнтоване навчання
особистість
декоративно- прикладна творчість
навчальний процес
методи та засоби навчання
студент
викладач
образование
личностно ориентированное обучение
личность
декоративно-прикладное творчество
учебный процесс
методы и средства обучения
преподаватель
 
Title Реалізація особистістно-орієнтованого підходу в процесі вивчення курсу “Декоративно-прикладна творчість” у вищому навчальному педагогічному закладі
 
Type Article