Запис Детальніше

Проблема формування змісту фізичної освіти і сучасних умовах

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Слюсаренко, В. В.
Садовий, М. І.
Трифонова, О. М.
 
Date 2012-01-04T00:41:01Z
2012-01-04T00:41:01Z
2011
 
Identifier Слюсаренко В. В. Проблема формування змісту фізичної освіти і сучасних умовах / В. В. Слюсаренко та ін. // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.283-289.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/301
 
Description Slyusarenko V. V., Sadovuy M. I., Trifonova O. M. A problem of forming of maintenance of
physical education is in modern terms.
У статті запропоновані визначники критеріїв формування державного стандарту з фізики
на основі структурно-цільового методу. Крім того показані деякі методичні прийоми
забезпечення орієнтації навчального матеріалу підручника на підвищення наукового рівня та
особистісну спрямованість на учнів.
В статье предложены определители критериев формирования государственного
стандарта по физике на основе структурно-целевого метода. Кроме того показаны некоторые
методические приемы обеспечения ориентации учебного материала учебника на повышение
научного уровня и личностную направленность на учеников.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject критерії формування
навчальний матеріал
підручник
особистісна спрямованість
науковий рівень
критерии формирования
учебный материал
учебник
личностная направленность
научный уровень
 
Title Проблема формування змісту фізичної освіти і сучасних умовах
 
Type Article