Запис Детальніше

Підготовка майбутніх учителів української мови до створення тестів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Снігур, О. М.
Володько, І. В.
 
Date 2012-01-04T00:55:35Z
2012-01-04T00:55:35Z
2011
 
Identifier Снігур О. М. Підготовка майбутніх учителів української мови до створення тестів засобами інформаційно-комунікаційних технологій / О. М. Снігур та ін. // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.289-296.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/302
 
Description Snigur O. M., Volod’ko I. V. Preparation future teachers of Ukrainian to creation of tests
facilities of of informatively-communication technologies.
У статті розглядаються деякі аспекти підготовки студентів до створення електронних
тестів з української мови і літератури за допомогою програми tMaker.
В данной статье рассматриваются некоторые аспекты подготовки студентов к созданию
электронных тестов по украинскому языку и литературе с помощью программы tMaker.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject електронне тестування
тестові завдання лінгвометодичного характеру
програма для створення електронних тестів
электронное тестирование
тестовые задания лингвометодического характера
программа для создания электронных тестов
 
Title Підготовка майбутніх учителів української мови до створення тестів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
 
Type Article