Запис Детальніше

Акредитація як засіб вимірювання якості університетської освіти в США

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Тезікова, С. В.
 
Date 2012-01-04T00:58:49Z
2012-01-04T00:58:49Z
2011
 
Identifier Тезікова С. В. Акредитація як засіб вимірювання якості університетської освіти в США / С. В. Тезікова // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.296-301.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/303
 
Description Tezikova S. V. Accreditation as a means of Quality Assurance in the Universities of the USA.
У статті розглянуто становлення та розвиток акредитації вищих навчальних закладів
США, проаналізовано підходи залежно від змін в освіті, розкрито акредитаційні процедури,
методи та форми, окреслено подальші перспективи.
В статье рассмотрен процесс становлення и развития акредитации высших учебных
заведений США, проанализированы подходы в зависимости от изменений в образовании,
раскрыты акредитпционные процедуры, методы, формы, определены дальнейшие перспективы.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject акредитація
асоціація
визначення якості освіти
акредитация
ассоциация
определение качества образования
 
Title Акредитація як засіб вимірювання якості університетської освіти в США
 
Type Article