Запис Детальніше

Методичні особливості навчання учнів сучасним знанням та підходам до аналізу природних явищ

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Трифонова, О. М.
 
Date 2012-01-04T01:01:54Z
2012-01-04T01:01:54Z
2011
 
Identifier Трифонова О. М. Методичні особливості навчання учнів сучасним знанням та підходам до аналізу природних явищ / О. М. Трифонова // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.301-307.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/304
 
Description Trifonova O. M. Methodical features of teaching of students to modern knowledges and going to
analysis of the natural phenomenons.
У статті розглянуті актуальні питання організації навчання природничих дисциплін в
сучасній загальноосвітній школі. Наведені деякі методичні особливості навчання учнів сучасним
знанням та підходам до аналізу природних явищ, що сприятимуть підвищенню якості знань
школярів.
В статье рассмотрены актуальные вопросы организации обучения естественным
дисциплинам в современной общеобразовательной школе. Приведены некоторые методические
особенности обучения учеников современным знаниям и подходам к анализу природных явлений,
которые будут способствовать повышению качества знаний школьников.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject організація навчання
природничі науки
якість знань
организация обучения
естественные науки
качество знаний
 
Title Методичні особливості навчання учнів сучасним знанням та підходам до аналізу природних явищ
 
Type Article