Запис Детальніше

Заходи щодо підвищення ефективності організаційних основ физичної підготовки війсковослужбовців

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Фіногенов, Ю. С.
 
Date 2012-01-04T01:10:03Z
2012-01-04T01:10:03Z
2011
 
Identifier Фіногенов Ю. С. Заходи щодо підвищення ефективності організаційних основ физичної підготовки війсковослужбовців / Ю. С. Фіногенов // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.314-321.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/306
 
Description Finogenov Y. S. Arrangements to enhance the efficiency of PT organizational fundamentals for
the service personnel.
Враховуючи вимоги військової реформи до системи фізичної підготовки Збройних Сил
України, слід розглянути фактори, які впливають на ефективність організаційних основ процесу
фізичної підготовки військовослужбовців та заходи щодо їх вдосконалення.
С учетом требований военной реформы к системе физической подготовки Вооруженных
Сил Украины, рассмотрены факторы, которые оказывают влияние на эффективность
организационных основ процесса физической подготовки военнослужащих и мероприятий по их
совершенствованию.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject фізична підготовка
професійна діяльність
професійні завдання
физическая подготовка
профессиональная деятельность
профессиональные задачи
 
Title Заходи щодо підвищення ефективності організаційних основ физичної підготовки війсковослужбовців
 
Type Article