Запис Детальніше

Система контрольних заходів в процесі здійснення моніторингу якості навчальних досягнень студентів

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Чайченко, В. Ф.
 
Date 2012-01-04T01:14:02Z
2012-01-04T01:14:02Z
2011
 
Identifier Чайченко В. Ф. Система контрольних заходів в процесі здійснення моніторингу якості навчальних досягнень студентів / В. Ф. Чайченко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.321-326.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/307
 
Description Chaychenko V. F. System Control Means in the Process of Implementation Monitoring Quality
Educational Achievement of the students.
У статті розкривається система контрольних заходів у процесі здійснення моніторингу
якості навчальних досягнень студентів на різних рівнях функціонування.
В статье раскрывается система контрольных действий в процессе осуществления
мониторинга качества учебных достижений студентов на разных уровнях функционирования.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject управління якістю освіти
моніторинг якості навчальних досягнень студентів
кредитно-модульна система навчання
система контрольних заходів
управление качеством образования
мониторинг качества учебных достижений студентов
кредитно-модульная система обучения
система контрольных мероприятий
 
Title Система контрольних заходів в процесі здійснення моніторингу якості навчальних досягнень студентів
 
Type Article