Запис Детальніше

Конструювання змісту програми педагогічної практики у форматі науково-методичного супроводу

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Шевченко, А. Ф.
 
Date 2012-01-04T01:23:45Z
2012-01-04T01:23:45Z
2011
 
Identifier Шевченко А. Ф. Конструювання змісту програми педагогічної практики у форматі науково-методичного супроводу / А. Ф. Шевченко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.332-338.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/309
 
Description Shevchenko A. F. Designing the program content of pedagogical practice in the format of the
scientific and methodological support.
Стаття присвячена проблемі конструювання змісту програми педагогічної практики
згідно сучасних вимог щодо якості підготовки майбутніх вчителів. Визначено сутність науково-
методичного супроводу, з’ясовано умови ефективності конструювання в контексті
організаційно-педагогічного забезпечення практичної підготовки студента.
Статья посвящена проблеме конструирования содержания программы педагогической
практики согласно современным требованиям к качеству подготовки будущих учителей.
Определена сущность научно-методического сопровождения, выяснены условия эффективности
конструирования в контексте организационно-педагогического обеспечения практической
подготовки студента.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject педагогічна практика
науково-методичний супровід
практична підготовка вчителя
суб’єкти педагогічної взаємодії
педагогическая практика
научно-методическое сопровождение
практическая подготовка учителя
субъекты педагогического взаимодействия
 
Title Конструювання змісту програми педагогічної практики у форматі науково-методичного супроводу
 
Type Article