Запис Детальніше

Теоретико-методологічні основи застосування математичних методів в педагогічних дослідженнях

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Шроль, Т. С.
 
Date 2012-01-04T01:52:50Z
2012-01-04T01:52:50Z
2011
 
Identifier Шроль Т. С. Теоретико-методологічні основи застосування математичних методів в педагогічних дослідженнях / Т. С. Шроль // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.344-349.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/311
 
Description Shrol T. S. Theoretical and methodological foundations application of mathematical methods in
pedagogical researches.
У статті розглядаються особливості та можливості використання математичних
методів в педагогічних дослідженнях як одного із засобів аналізу та прогнозування педагогічних
систем, явищ і процесів.
В статье рассматриваются особенности и возможности использования математических
методов в педагогических исследованиях как одного из средств анализа и прогнозирования
педагогических систем, явлений и процессов.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject методологія педагогічних досліджень
математичні методи
математичні моделі
педагогічні вимірювання
методология педагогических исследований
математические методы
математические модели
педагогические измерения
 
Title Теоретико-методологічні основи застосування математичних методів в педагогічних дослідженнях
 
Type Article