Запис Детальніше

Освітні вимірювання в контексті поліпшення якості освіти (на прикладі інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М. П. Драгоманова)

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Ярошенко, А. О.
 
Date 2012-01-04T01:56:54Z
2012-01-04T01:56:54Z
2011
 
Identifier Ярошенко А. О. Освітні вимірювання в контексті поліпшення якості освіти (на прикладі інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М. П. Драгоманова) / А. О. Ярошенко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.350-354.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/312
 
Description Yaroshenko A. O. Educational measurings are in context of improvement of quality of education
(on the example of Institute of social work and management of NPU of the name of
M. P. Dragomanov).
У статті аналізується якість підготовки фахівців соціальної сфери в умовах модернізації
освіти. Акцентується увага на важливості освітніх вимірювань на прикладі Інституту
соціальної роботи і управління НПУ імені М. П. Драгоманова.
В статье анализируется качество подготовки специалистов социальной сферы в условиях
модернизации образования. Акцентируется внимание на важности образовательных измерений
на примере Института социальной работы и управления НПУ имени М. П. Драгоманова.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject якість освіти
освітні вимірювання
підготовка фахівців
навчальний процес
модернізація освіти
качество образования
образовательные измирения
подготовка специалистов
учебный процесс
модернизация образования
 
Title Освітні вимірювання в контексті поліпшення якості освіти (на прикладі інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М. П. Драгоманова)
 
Type Article