Запис Детальніше

Реалізація ідей модульного навчання в системі інформатичної підготовки вчителя технологій

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Яшанов, С. М.
 
Date 2012-01-04T02:00:42Z
2012-01-04T02:00:42Z
2011
 
Identifier Яшанов С. М. Реалізація ідей модульного навчання в системі інформатичної підготовки вчителя технологій / С. М. Яшанов // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.354-360.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/313
 
Description Yashanov S. N. Realization of ideas of module training in the informational education of
technologies teachers in the means of competence approach.
У статті розглянуто загальні підходи щодо реалізації ідей модульного навчання в системі
інформатичної підготовки вчителів технологій в умовах компетентісного підходу. Показані
шляхи формування змістових ліній інформатичної підготовки з урахуванням міжпредметних
зв’язків.
В статье рассмотрены общие подходы относительно реализации идей модульного
обучения в системе информатической подготовки учителей технологий в условиях
компетентносного подхода. Показаны пути формирования содержательных линий
информатической подготовки с учетом межпредметных связей.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject інформатична компетентність
модульне навчання
модульне представлення навчального матеріалу
модульна побудова системи інформатичної підготовки
информатическая компетентность
модульное обучение
модульное представление учебного материала
модульное построение системы информатической подготовки
 
Title Реалізація ідей модульного навчання в системі інформатичної підготовки вчителя технологій
 
Type Article