Запис Детальніше

Rapid educating of technique in physical culture and sports

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Rapid educating of technique in physical culture and sports
 
Creator Arziutov, G. N.
Lakhno, D. N.
Riabchun, L. Y.
Koptiev, K. G.
Kuznetsov, A. E.
 
Subject дидактична система
didactic system
дидактическая система
фізична культура
physical education
физическая культура
спорт, теорія навчання
sports, learning theory
спорт, теория обучения
оптимальний, прямокутна матриця
optimal, rectangular matrix
оптимальный, прямоугольная матрица
знання, уміння, навик
knowledge, ability, skill
знания, умения, навык
 
Description У статті викладені основні положення дидактичної системи фізичної культури і спорту, пов'язані з побудовою рухового акту. Використовуючи пропоновану методику оптимізації навчання за прямокутними матрицями, вдається уменшити час початкового навчання техніки виконання кидків у єдиноборствах в 2,38 разів. Розкривається механізм і структура дидактичної системи навчання у фізичної культури і спорту за прямокутними матрицями.
В статье изложены основные положения дидактической системы физической культуры и спорта, связанные с построением двигательного акта. Используя предлагаемую методику оптимизации обучения за прямоугольными матрицами, удается уменшиты время начального обучения технике выполнения бросков в единоборствах в 2,38 раз. Раскрывается механизм и структура дидактической системы обучения в физической культуре и спорту за прямоугольными матрицами.
This article outlines the main provisions of didactic system of physical culture and sports-related construction motor act. Using the proposed method optimization studies for rectangular matrices, can umenshyty the initial learning technique throws in martial arts at 2.38 times. It reveals the mechanism and structure of didactic training system in physical education and sport for rectangular matrices.
 
Date 2014-10-24T08:48:30Z
2016-06-07T14:24:39Z
2014-10-24T08:48:30Z
2016-06-07T14:24:39Z
2014
 
Type Article
 
Identifier Arziutov G.N. Rapid educating of technique in physical culture and sports / G.N. Arziutov // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт: збірник наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. - Випуск 3 (46) 14. – С. 4-9
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5877
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10469
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова