Запис Детальніше

Developing a multicultural personality by means of expanding the international cooperation among universities (based on the experience of Mariupol State University)

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Developing a multicultural personality by means of expanding the international cooperation among universities (based on the experience of Mariupol State University)
 
Creator Balabanov, Kostyantyn
 
Subject multicultural personality
universities
Mariupol State University
мульти-культурнa особистість
університети
Маріупольський державний університет
мультикультурная личность
университеты
Мариупольский государственный университет
 
Description The article analyzes the main factors of developing a multicultural personality by means of expanding the international cooperation among universities. The basic vectors of activities that are to be carried out by a university aimed at development of a multicultural environment and a multicultural personality are examined through the experience of Mariupol State University.
У статті аналізуються основні фактори розвитку мульти-культурної особистості шляхом розширення міжнародного співробітництва між університетами. Основні вектори діяльності університетів, які повинні бути спрямовані на розвиток полі-культурного середовища і мульти-культурної особистості, розглядаються через призму досвіду Маріупольського державного університету.
В статье анализируются основные факторы развития мультикультурной личности путем расширения международного сотрудничества между университетами. Основные векторы деятельности университетов, которые должны быть направлены на развитие поликультурной среды и мульти-культурной личности, рассматриваются через призму опыта Мариупольского государственного университета.
 
Date 2016-10-15T16:20:01Z
2016-10-15T16:20:01Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Balabanov Kostyantyn Developing a multicultural personality by means of expanding the international cooperation among universities (based on the experience of Mariupol State University) / Kostyantyn Balabanov // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи ; ред. кол. В. П. Андрущенко (голова) [та ін.]. – Вип. 3-4. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – C. 114-127
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11507
 
Language en
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова