Запис Детальніше

Оrganization of educational process in pre-schools

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Оrganization of educational process in pre-schools
 
Creator Alekseenko-Lemovska, Lyudmyla Vladyslavivna
 
Subject educational
process
pre-school
institution
principles
of organization
освітній
процес
дошкільний
навчальний
заклад
принципи
організації
373.2
 
Description The article defines the specific of organization of educational process in preschool institution. The content of preschool education is designed not to equip preschooler with certain knowledge, skills, but to ensure the formation of set of integrative personal qualities to a level corresponding opportunities and common factors of child development during preschool childhood, curiosity, activity, emotional sensitivity, communicativeness, arbitrariness, ability to solve intellectual and personal tasks, availability of educational prerequisites and possession of skills necessary to perform various activities.
У статті визначено специфіку організації освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. Зміст дошкільної освіти покликаний не озброїти дошкільника певними знаннями, вміннями, навичками, а забезпечити становлення сукупності інтеграційних якостей особистості на рівні, що відповідає можливостям і закономірностям розвитку дитини на етапі дошкільного дитинства: допитливість, активність, емоційна чуйність, комунікативність, довільність, здатність вирішувати інтелектуальні й особистісні завдання, наявність передумов навчальної діяльності і володіння вміннями, необхідними для здійснення різних видів діяльності.
 
Date 2017-09-06T11:31:57Z
2017-09-06T11:31:57Z
2017
 
Type Article
 
Identifier Alekseenko-Lemovska L. V. Оrganization of educational process in pre-schools / L. V. Alekseenko-Lemovska // International scientific professional periodical journal "United-Journal". – Tallinn, Estonia, 2017. - №3 - Р. 11-14
9091-1792
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15353
 
Language en
 
Publisher United-Journal. Tallinn, Estonia