Запис Детальніше

Aspects of methodical competence of teachers of preschool educational institutions

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Aspects of methodical competence of teachers of preschool educational institutions
 
Creator Alekseenko-Lemovska, Lyudmyla Vladyslavivna
 
Subject teacher
system
early
school
education
methodical
competence
educational
activities
experiences
педагог
система
дошкільна
освіта
методична
компетентність
освітня
діяльність
досвід
373.2
 
Description The article methodological competence of educator of preschool educational institutions regard personality and characteristics activities of the teacher as integral and multi-professionally significant, which is based on effective pro-fessional experience; thus reflecting the functioning system level of methodological, teaching and research knowledge, skills, experience, motivation, kills and readiness for creative self-realization in the scientific and methodological and pedagogical activities as a whole and provides an optimal combination of professional pedagogical methods.
У статті розглядається проблема методичної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів. Автор розглядає особистісні характеристики вихователів як інтегральні та багатопрофесійні, що базуються на ефективному професійному досвіді, відображають функціонуючий рівень методологічних, педагогічних та дослідницьких знань, навичок, досвіду, мотивації, готовності до творчої самореалізації у науково-методичній та педагогічній діяльності в цілому і забезпечують оптимальне поєднання професійних педагогічних методів.
 
Date 2017-09-07T07:18:27Z
2017-09-07T07:18:27Z
2017
 
Type Article
 
Identifier Alekseenko-Lemovska L. V. Aspects of methodical competence of teachers of preschool educational institutions / L. V. Alekseenko-Lemovska // International scientific professional periodical journal "European multi science journal". – Budapest : Hungary, 2017. - № 2. – Р. 5-8
2410-2865
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15394
 
Language en
 
Publisher European multi science journal. Budapest : Hungary