Запис Детальніше

"...Розбуркав національну свідомість багатьох млявих, пригнічених українців" : (до 135-річчя заснування Південно-Західного Відділу Імператорського Російського Географічного Товариства)

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title "...Розбуркав національну свідомість багатьох млявих, пригнічених українців" : (до 135-річчя заснування Південно-Західного Відділу Імператорського Російського Географічного Товариства)
 
Creator Коляда, Ігор Анатолійович
Милько, Володимир
 
Subject етнографія
етнологія
Південно-Західний Відділ Імператорського Російського Географічного товариства
Юго-Западный отдел Императорского Русского Географического общества
этнология
этнография
Southwestern Department of the Imperial Russian Geographical Society
Ethnography
Ethnology
930(477)
 
Description Враховуючи, що процес національного відродження українства почався з історико-топографічнихта етнографічних студій, полеміки довкола питання про окремішність української мови, і, враховуючи наявність подібних дискусій у нашому суспільстві в теперішній час, його вивчення є особливо важливим.
Учитывая, что процесс национального возрождения украинства начался с историко-топографических та этнографических исследований, полемики вокруг вопроса об отделенности украинского языка, и, учитывая наличие подобных дискуссий в нашем обществе в настоящее время, его изучение является особенно важным.
Given that the process of national renaissance of Ukrainians began with historical and topographical and ethnographic studies, polemics around the issue of the distinctness of the Ukrainian language, and, given the presence of such discussions in our society at present, its study is especially important.
 
Date 2017-09-06T11:56:40Z
2017-09-06T11:56:40Z
2008-01
 
Type Article
 
Identifier Коляда І. А. "...Розбуркав національну свідомість багатьох млявих, пригнічених українців" : (до 135-річчя заснування Південно-Західного Відділу Імператорського Російського Географічного Товариства) / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі. - 2008. - N 1. - С. 6-12
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15363
 
Language uk
 
Relation №1;
 
Publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова