Запис Детальніше

"... Адже він був живою людиною, і нічого людське не було йому чуже" : кохання у житті Михайла Коцюбинського

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title "... Адже він був живою людиною, і нічого людське не було йому чуже" : кохання у житті Михайла Коцюбинського
 
Creator Коляда, Ігор
Кирієнко, Олександр
 
Subject Михайло Коцюбинський
листи до Олександри Аплаксіної
Марія Міхнєвич
життя і творчість
Михаил Коцюбинский
письма к Александре Аплаксиной
Мария Михневич
жизнь и творчество
Mikhail Kotsyubinsky
letters to Alexandra Apaksina
Mary Michnevich
life and work
94(477)(07)
 
Description В статті розповідається про кохання і почуття в віршах і листах Михайла Коцюбинського на протязі всього творчого життя. "Не варто нічому дивуватися, адже він був живою людиною і нічого людське не було йому чуже",-скаже згодом про М. Коцюбинського його лікар Аркадій Утєвський.
В статье рассказывается о любви и чувствах в стихах и письмах Михаила Коцюбинского в течение всей творческой жизни. "Не стоит ничему удивляться, ведь он был живым человеком и ничего человеческое не было ему чуждо", - скажет впоследствии о М. Коцюбинском его врач Аркадий Утевский.
The article tells about love and feelings in the poems and letters of Mikhail Kotsyubinsky throughout the creative life. "We should not be surprised at anything, because he was a living person, and nothing human was alien to him," says his doctor Arkady Utevsky later on M. Kotsyubinsky.
 
Date 2017-09-26T10:17:28Z
2017-09-26T10:17:28Z
2010
 
Type Article
 
Identifier Коляда І. А. "... Адже він був живою людиною, і нічого людське не було йому чуже" : кохання у житті Михайла Коцюбинського / І. Коляда, О. Кирієнко // Історія в школі : наук.-метод. журн. - 2010. - N 5/6. - С. 21-27.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15739
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова