Запис Детальніше

"... Пропускати якусь рису народної творчості чи народного побуту я вважав непрощенним..." : П. Чубинський і І. Нечуй-Левицький - видатні дослідники українського фольклору : (до 175-річчя з дня народж. П. Чубинського)

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title "... Пропускати якусь рису народної творчості чи народного побуту я вважав непрощенним..." : П. Чубинський і І. Нечуй-Левицький - видатні дослідники українського фольклору : (до 175-річчя з дня народж. П. Чубинського)
 
Creator Коляда, Ігор Анатолійович
Терещенко, Олександр
 
Subject етнологія
український фольклор
етнос
народознавчі проблеми
українська міфологія
язичницькі вірування
П. Чубинський
І. Нечуй-Левицький
ethnology
Ukrainian folklore
ethnos
ethnographic problems
Ukrainian mythology
pagan beliefs
P. Chubinsky
I. Nechui-Levytsky
39
 
Description В статті йдеться про видатних українських народознавців, етнографів, дослідників українського фольклору, громадських діячів П. Чубинського та І. Нечуй-Левицького
The article deals with the outstanding Ukrainian ethnographers, ethnographers, researchers of Ukrainian folklore, public figures P. Chubinsky and I. Nechui-Levytskyi
 
Date 2017-11-21T13:52:09Z
2017-11-21T13:52:09Z
2014
 
Type Article
 
Identifier Коляда, І. А. "... Пропускати якусь рису народної творчості чи народного побуту я вважав непрощенним..." : П. Чубинський і І. Нечуй-Левицький - видатні дослідники укр. фольклору : (до 175-річчя з дня народж. П. Чубинського) / І. Коляда, О. Терещенко // Історія в школі : наук.-метод. журн. для вчителів. - 2014. - № 1/2. - С. 10-13.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16597
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова