Запис Детальніше

"...Людина чесна, моральна й сумирна ..." Кохання та жінки в житті І. С. Нечуя-Левицького

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title "...Людина чесна, моральна й сумирна ..." Кохання та жінки в житті І. С. Нечуя-Левицького
 
Creator Коляда, Ігор Анатолійович
Терещенко, Олександр
 
Subject історія України
українська література
персоналія
українська культура
І. С. Нечуй-Левицький
History of Ukraine
Ukrainian literature
personality
Ukrainian culture
I. S. Nechui-Levytsky
94(477)
821.162.2
 
Description В статті йдеться про видатного вітчизняного писменника, класика української літерарури І. С. Нечуй-Левицького
The article deals with the outstanding national writer, the classic of the Ukrainian literary I. S. Nechui-Levytskyi
 
Date 2017-11-22T14:07:41Z
2017-11-22T14:07:41Z
2014
 
Type Article
 
Identifier Коляда, І. "...Людина чесна, моральна й сумирна ..." Кохання та жінки в житті І. С. Нечуя-Левицького: на допомогу викладачу "Історії культури України" / І. Коляда, О. Терещенко // Історія в школі : наук.-метод. журнал для вчителів. - 2014. - N 8/9. - С. 43-47.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16651
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова