Запис Детальніше

Retro-introspection on religious debate and conflict in post-colonial India and possible suggestions to improve the situation

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Retro-introspection on religious debate and conflict in post-colonial India and possible suggestions to improve the situation
Ретро-інтроспекція релігійних дискусій та конфлікту в постколоніальній Індії та пропозиції щодо можливого покращення ситуації
 
Creator Amita Valmiki
 
Subject pre- and postcolonial India
religion
marginalized
minority groups
British Rule
dalits
Hinduism
Islam
Neo-Buddhism
religious conflicts
religious dialogue
до- і постколоніальна Індія
релігія
маргіналізовані
меншини
британське правління
даліти
індуїзм
іслам
нео-будизм
релігійні конфлікти
релігійний діалог
2-674:233:28(540) “1947/1949”
 
Description The paper dealt
initially in-depth research analysis of
where the problem of communal
disharmony in India began. So, many
questions which are related to this issue
of divide in post-colonial India are
construed. Like - Is ‘religion’ responsible
for this divide? Why the minorities
started feeling insecure? And, can there
be solution to this problem?
Стаття містить
глибокі дослідження та аналіз того,
де почалася проблема суспільної
дисгармонії в Індії. Отже,
тлумачиться багато питань,
пов'язаних з проблемою розколу в
постколоніальній Індії. Чи є «релігія»
відповідальною за цей розкол? Чому
меншини почали почуватися
незахищеними? Чи є вирішення цієї
проблеми?
 
Date 2018-06-06T10:44:37Z
2018-06-06T10:44:37Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Amita Valmiki. Retro-introspection on religious debate and conflict in post-colonial India and possible suggestions to improve the situation = Ретро-інтроспекція релігійних дискусій та конфлікту в постколоніальній Індії та пропозиції щодо можливого покращення ситуації / Amita Valmiki // Освітній дискурс : Гуманітарні науки : зб. наук. праць = Educational discourse : Humanities sciences : collection of scientific papers. – Київ : ПП «Вид-во «Гілея»», 2018. – Вип. 4 (3-4). – С. 83-91.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19476
 
Language en
 
Publisher ПП "Вид-во "Гілея"'