Запис Детальніше

Проблемы образования людей с нарушениями зрения (слупых и слабовидящих) в процессе интеграции в социальную среду на опыте Польши

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Проблемы образования людей с нарушениями зрения (слупых и слабовидящих) в процессе интеграции в социальную среду на опыте Польши
 
Creator Andruszkiewicz, Fabian
Андрущкевич, Фабиан
 
Subject інвалід
люди з порушеннями зору
освіта
інтеграція
безробіття
инвалид
люди с нарушениями зрения
образование
интеграция
безработица
disability
people with visual disabilities
education
integration
unemployment
376.32
 
Description У статті аналізується проблема освіти людей із порушеннями зору (незрячих і слабозорих) у процесі інтеграції в соціальне середовище. Розкриваються історичні аспекти розвитку та становлення освіти для людей з порушеннями зору (незрячих і слабозорих) у Польщі, її роль для отримання в подальшому робочого місця.
В статье анализируется проблема образования людей с нарушениями зрения (слепых и слабовидящих) в процессе интеграции в социальную среду. Раскрываются исторические аспекты развития и становления образования для людей с нарушениями зрения (слепых и слабовидящих) в Польше, ее роль для получения в дальнейшем рабочего места.
This article analyzes the problem of education of people with visual disabilities (blind and visually impaired) in the process of integration into the social environment. The historical aspects of the formation and education for people with visual disabilities (blind and visually impaired) in Poland, its role in receiving further jobs.
 
Date 2018-08-20T07:00:10Z
2018-08-20T07:00:10Z
2014
 
Type Article
 
Identifier Andruszkiewicz Fabian. Проблемы образования людей с нарушениями зрения (слупых и слабовидящих) в процессе интеграции в социальную среду на опыте Польши / Fabian Andruszkiewicz // Соціальна робота в Україні : теорія і практика : науково-методичний журнал. – Київ : ТОВ Вид-во "Аспект-Поліграф", 2014. – № 3-4. – С. 168-179.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20526
 
Language ru